Dům dětí a mládeže Dobruška, Domašínká 363, Dobruška 518 01, 494621505, denně od 8 - 16 hodin
 
 

ESF - Operační program výzkum,
Vývoj a vzdělávání

Šablony II pro Dům dětí a mládeže, Dobruška
Název projektu: TÝM - TECHNIKA - TOLERANCE 
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012042
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

zvolené šablony:
 • 2.VI/4  Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ – DVPP v rozsahu 8 hodin - všechny varianty, kromě
 • e) inkluze
 • 2.VI/5   Vzdělávání pedagogického sboru SVČ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce DVPP v rozsahu 8 hodin
 • 2.VI/8  Tandemové vzdělávání v SVČ
 • 2.VI/9   Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v SVČ
 • 2.VI/10  Nové metody ve vzdělávání v SVČ
 • 2.VI/12  Využití ICT ve vzdělávání a) 64 hodin
 • 2.VI/13  Klub pro účastníky SVČ
 • 2.VI/14  Projektový den v SVČ
 • 2.VI/15  Projektový den mimo SVČ
 • 2.VI/17  Komunitně osvětová setkávání

Jak se nám daří 
  ©Tomáš Pecen 2006 - 2007